Oor ons

 

Eternal Funeral Directors is gebore uit die visie van Nevil Norden, senior leraar  en stigter van die Lewende Woord Kerkgroep, om ‘n holistiese bekostigbare professionele begrafnisdiens aan sowel lidmate as nie-lidmate van die kerk aan te bied, ‘n diens wat daarop gefokus sal wees om mense ten tye van rou die geleentheid te bied om vry van kommer die totale begrafnisreelings in die hande te laat van ‘n eerbare organisaie met sterk etiese waardes.

Eternal Funeral Directors huldig die standpunt dat geliefdes in hierdie traumatise tyd slegs moet fokus op hul eie hartseer en hul eie rouproses.

Daarom stel ons ‘n kundige span saam wat as ‘n reelingskomitee die totale begrafnis gaan fasiliteer, met u as familie/vriend van die oorledende, ‘n itergrale deel van hierdie komitee.

Visie

Eternal Funeral Directors se visie is om, in assosiasie met een van die mees prominentste en gerespekteerde kerk-groepe in Suid-Afrika, Lewende Woord, ‘n ongeewenaarde bekostigbare begrafnisdiens te bied, vry van kommer en met sterk etiese waardes, gefokus op

OMGEE  VERTROUE RESPEK  WAARDIGHEID

Missie

Om geliefdes van die afgestorwende behulpsaam te wees om met waardigheid en liefde finale afskeid te neem en om naasbestaandes voor te stel aan die ewigheidswaarde wat jou lewe en besluite inhou – Jy leef eintlik vir ewig.